บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดิจิทัลไปสู่การพัฒนาระบบบริการเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดิจิทัลไปสู่การพัฒนาระบบบริการเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะ : download

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2567