บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาโครงการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการรับรู้การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาโครงการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการรับรู้การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 ถึง 28 กันยายน 2565 :download

เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565

ประกาศราคากลาง :download

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะ :download

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565