บริการ
TH
EN
TH
CN

ซื้อสิทธิ์การใช้งานสืบค้นอ้างอิงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านรายงานเชิงสถิติ กรณีศึกษาพร้อมบทความการตลาดเชิงลึกใน eCommerce ทั่วโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง:(download)

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :(download)

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566