บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: Price_POSCKAR.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 2 มิถุนายน 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 2-9 มิถุนายน 2560

วันที่ประกาศร่าง TOR: 2 มิถุนายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560