บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price petsamut.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 7 ธันวาคม 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 9 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re 002-2561.pdf

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็น ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2560

วันที่ประกาศร่าง TOR: 7 ธันวาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: จำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 22 ธันวาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561