บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างโครงการสาธิตการประเมินข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562