บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดงานวันสถาปนาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครบรอบ 2 ปี และเปิดที่ทำการแห่งใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากลาง-บก.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 มกราคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 มกราคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: depa2y re.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 18 มกราคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 18 มกราคม, 2562