บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-ประเมินผลการดำเนินงาน.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 1 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 28 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-จ้างประเมินผล.pdf

ปีงบประมาณ: 2561