บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-2milion.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 27 มีนาคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 27 มีนาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-ประเมินผล62.pdf

ไฟล์ประกาศ: tor-2milion.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 27 มีนาคม 2562

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 27 มีนาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 27 มีนาคม, 2562