บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างสำรวจภาพลักษณ์ บทบาทและภารกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง งานสำรวจภาพลักษณ์.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 30 เมษายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 9 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: pr re.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561