บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี 2559

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: พิเศษ

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: software.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 6 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: imc.pdf

ปีงบประมาณ: 2560