บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างสำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก (บริการสุขภาพและการศึกษา) ประจำปี ๒๕๕๙

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price-3200000.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: software.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 29 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ผลการคัดเลือก

วันที่ประกาศรายชื่อ: 8 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็น ตั้งแต่วันที่ 8-14 พ.ย. 2559

วันที่ประกาศร่าง TOR: 8 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 17 พฤศจิกายน 2559

ปีงบประมาณ: 2560