บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างตกเเต่งพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 2 และชั้น 3 โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 9 ตุลาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 3 ธันวาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 29 ตุลาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 29 ตุลาคม, 2561