บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม โดยวิธีพิเศษ

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: พิเศษ

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 พฤษภาคม 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 พฤษภาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: RE_IDC.pdf

ปีงบประมาณ: 2560