บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมติดตามขยายผล เเละจัดประชุมกับ CTO ภาครัฐ เพื่อสำรวจเเละวิเคราะห์ถึงความต้องการของภาครัฐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ 018/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 018-60.price_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 23 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 14 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลคัดเลือก

วันที่ประกาศรายชื่อ: 13 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศเลขที่ 018/2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 23 มกราคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560

ไฟล์ประกาศเปลี่ยนแปลง: ประกาศเปลี่ยนแปลง

วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง: ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์, 2560