บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าใช้งานชุดแอพพลิเคชั่น G Suite Business จำนวน 225 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากลาง-บก.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 ธันวาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 ธันวาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: G suite re.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 11 ธันวาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 11 ธันวาคม, 2561