บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม(Game industry)Batch2 (e-bidding)

การจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม (Game industry) Batch 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กันยายน 2564 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 23 กันยายน 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 27 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564