บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2567

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2567