บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566