บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างออกแบบการตกเเต่งพื้นที่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi

ประกาศราคากลาง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562