บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำหรับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐGBDi จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มีนาคม 2563 : download

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563