บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างตกแต่งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง download ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แต่วันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563 : downloadเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

ประกาศยกเลิกโครงการ downlond ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563