บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างตกเเต่งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง downlond

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งวันที่ 2 - 9 มิถุนายน 2563 เสนอราคาผ่านระบบ e-gp ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
downlond

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ผู้ชนะการเสนอราคา downlond ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563