บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอนาคตสังคม Gen Z ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ราคากลาง downlond

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 : download

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกdownload

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563