บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มีนาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 1 เมษายน 2564 : download

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ประกาศยกเลิก : download

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564