บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอซีทีภาครัฐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ 013/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price.013.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 26 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: รายละเอียด

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 19 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผล

วันที่ประกาศรายชื่อ: 19 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศเลขที่ 013/2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 26 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560