บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware และ Smart Device อุตสาหกรรม Software และอุตสาหกรรม Digital Service ปี 2560 คาดการณ์ปี 2561 – 2562 โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: hardware price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 20 เมษายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 8 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: hardware re.pdf

ปีงบประมาณ: 2561