บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาฟังก์ชันขยายสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลของระบบ Health Link สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา:download

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕