บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบต้นแบบนำร่อง Health Care Medical Application Service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง (1).pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 30 ตุลาคม 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 28 พฤศจิกายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: cancle health care.pdf

ไฟล์ประกาศ: เปิดให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศร่าง TOR: 30 ตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2561