บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับทักษะของบุคลากรสำหรับโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับทักษะของบุคลากรสำหรับโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566