บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ Health Link ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะ : download

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566