บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบ Health Link กับระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานคร (E-PHIS)

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566