บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างพัฒนาระบบรายงานสถานะการทำงานระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ของระบบ Health Linkโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566