บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 002/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 002-2560.price_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: 002-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 22 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: 002-2560.ประกาศผล.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 21 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: รายละเอียด

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 8 พฤศจิกายน 2559

ปีงบประมาณ: 2560