บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลางแม่บ้าน61 11 เดือน.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 29 มกราคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re ebid004-2561.pdf

ไฟล์ประกาศ: ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 11-18 ม.ค 61

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 11 มกราคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561