บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการพนักงานให้บริการผู้มาติดต่อและรับโทรศัพท์

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: PR6008008.price_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 30 พฤษภาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: รายละเอียดการจ้างเหมาบริการพนักงานให้บริการผู้มาติดต่อและรับโทรศัพท์

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 30 พฤษภาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560