บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 28 พฤศจิกายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 28 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-suit.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 28 พฤศจิกายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 28 พฤศจิกายน, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561