บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างทำป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีตกลงราคา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: PR6009010.price_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 16 มิถุนายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560