บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: เปิดเผยราคากลาง-CEBIT.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 17 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 17 ตุลาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 17 ตุลาคม, 2561