บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 28 มีนาคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 28 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-369.pdf

ไฟล์ประกาศ: TOR รปภ 2562.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 28 มีนาคม 2562

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 28 มีนาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 28 มีนาคม, 2562