บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดทำภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัวสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: pr6011002.pc_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 3 สิงหาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560