บริการ
TH
EN
TH
CN

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากลาง เครื่องไฟฟ้า.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 เมษายน 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 เมษายน 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-gooddeal_001.pdf

ไฟล์ประกาศ: ร่างขอบเขตงาน.pdf

วันที่ประกาศร่าง TOR: 18 เมษายน 2562

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 10 พฤษภาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 10 พฤษภาคม, 2562