บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 มีนาคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 22 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-maid febuary.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 18 มีนาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 18 มีนาคม, 2562