บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่สำนักงานและงานระบบให้ถูกสุขลักษณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลางจ้าง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 22 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 22 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: PO025-2561 re.pdf

ปีงบประมาณ: 2561