บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างปรับปรุงระบบห้องประชุมและระบบ Network โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price-conference network.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: list-network.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 5 เมษายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-e-010-2560.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 16 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มกราคม 2560

วันที่ประกาศร่าง TOR: 11 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดขายซองเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 22-28 ก.พ 60

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2560

ปีงบประมาณ: 2560