บริการ
TH
EN
TH
CN

ผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561-2562 คาดการณ์ 3 ปี

เอกสารเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี 2561-2562 คาดการณ์ 3 ปี

ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ประจำปี 2561-2562 คาดการณ์ 3 ปี

ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ประจำปี 2561-2562 คาดการณ์ 3 ปี

ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า ประจำปี 2561-2562 คาดการณ์ 3 ปี

ดาวน์โหลด