บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผลิต Infographic ภาพนิ่ง และ Motion Infographic

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: p-info.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 27 สิงหาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 27 สิงหาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-info.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 27 สิงหาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 27 สิงหาคม, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561