บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price-consult.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 17 มกราคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: cancle it consult.pdf

วันที่ประกาศร่าง TOR: 8 มกราคม 2561

ไฟล์ประกาศ: ขอรับเอกสารประกวดราคาได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มกราคม 2561

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 8 มกราคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561