บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเกษตร ปี ๒๕๖๔

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 พฤษภาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : downlond

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูล โครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเกษตร ปี 2564 :download