บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัล ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้ (ค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 003/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 003-2560.price-0001.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: 003-60ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 23 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: t.003-59.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 23 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: รายละเอียด

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 8 พฤศจิกายน 2559

ปีงบประมาณ: 2560